Muzeum Pałac w Rogalinie

Muzeum Pałac w Rogalinie
Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin, Polska
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
+48 61 813 88 07
https://rogalin.mnp.art.pl

Muzeum Pałac w Rogalinie mieści się w dawnej siedzibie rodu Raczyńskich. Składa się na nią osiemnastowieczny zespół pałacowo-ogrodowy oraz późniejszy park krajobrazowy, który w naturalny sposób łączy się ze malowniczymi rozlewiskami rzeki Warty. Poza urokliwym położeniem o urodzie tego miejsca decydują również wspaniałe pomnikowe dęby oraz antyczny w formie kościół-mauzoleum. Rogalin od dawna jest inspiracją dla licznych artystów, których prace można między innymi oglądać w Galerii obrazów Edwarda A. Raczyńskiego, dobudowanej do pałacu w 1910 r. Obok malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku można tu także podziwiać dzieła twórców europejskich i amerykańskich tego czasu. Historyczne wnętrza rogalińskiego domu Raczyńskich dopełnia odtworzony w prawym skrzydle pałacu Gabinet londyński Edwarda B. Raczyńskiego Prezydenta RP na uchodźstwie. Dzięki powołanej przez niego Fundacji Raczyńskich przy MNP w pałacu i galerii można oglądać dawne, zachowane zbiory rodzinne.

Wyjątkowa wartość artystyczna, historyczna i krajobrazowa całego założenia wraz z dawnym majątkiem ziemskim i unikalnym zespołem pomnikowych dębów zadecydowała o włączeniu go do prestiżowej grupy polskich Pomników Historii.

Zdjęcia