Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
20 Princes Gate, London SW7 1PT, Wielka Brytania
+44 2075 899 249
https://pism.org.uk

Działający w Londynie od 1945 roku Instytut i Muzeum jest charytatywną placówką badawczo-muzealną poświęconą historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i rządu na uchodźstwie. Do 1989 roku jako instytucja niezależna od komunistycznych władz w kraju pełniła nieocenioną rolę w gromadzeniu i opracowywaniu pamiątek i zbiorów archiwalnych oraz propagowaniu nieocenzurowanej wiedzy na temat najnowszych dziejów Polski. Pełniąc nadal swą misję od początku jest też miejscem dialogu polsko-brytyjskiego i znaczącym źródłem informacji na temat dorobku polityczno-kulturalnego Polski.

Od 1946 roku mieści się w okazałej, eleganckiej kamienicy przy Hyde Parku. W jej pozyskaniu znaczący udział miał współtwórca tej instytucji wielkopolanin hr Edward Raczyński, ambasador RP w Londynie, minister spraw zagranicznych w rządzie gen. Sikorskiego i przedostatni prezydent RP na uchodźstwie. Jego dyplomatyczny ambasadorski uniform, tak jak generalski mundur, w którym zginął gen. Sikorski to symboliczne ikony zgromadzonych tutaj polityczno-wojskowych zbiorów obrazujących tragiczne losy polskich uchodźców w XX wieku.

Zdjęcia