Zamek Królewski w Rydzynie

Zamek SIMP w Rydzynie
Pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna, Polska
Dawna siedziba króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.
+48 529 50 26
https://zamek-rydzyna.com.pl

Zamek w Rydzynie, rezydencja Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, a później Książąt Sułkowskich, został zbudowany na murach twierdzy warownej z XV w., którą wzniósł założyciel miasta Jan z Czerniny. Barokowy zamek Leszczyńskich to dzieło wybitnych architektów włoskich z przełomu XVII i XVIII wieku. Wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowił najokazalszą rezydencję magnacką w Wielkopolsce. W XVIII wieku kilkakrotnie przebudowywany, do 1909r. pozostawał w rękach rodziny Sułkowskich. Będąc za ich czasów ważnym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym, także po wygaśnięciu rodu stał się, na mocy statutu Ordynacji Sułkowskich, siedzibą eksperymentalnego gimnazjum i  liceum działającego w latach 1928-1939. Zamek, który został spalony przez wojska radzieckie w 1945r., w latach 70-tych XX w. doczekał się odbudowy, dokonanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W uznaniu tych prac obiekt został uhonorowany dyplomem „Europa Nostra”. Obecnie tak  zamek, jak i całe otoczenie parkowe pełni funkcje hotelowo-konferencyjno-gastronomicze oraz muzealne. Zamek jest Pomnikiem Historii.

Zdjęcia