Miasto Leszno

Ratusz w Lesznie
fot. Fallaner
Leszno, Polska
Prywatne miasto szlacheckie lokowane przez Leszczyńskich w roku 1547.
+65 529 81 00
https://leszno.pl

Mejscowość od XIV do XVIII wieku należała do rodu Leszczyńskich. W XVI i XVII wieku miasto było ważnym ośrodkiem reformacji ze słynnym gimnazjum Amosa Komeńskiego i prężnym ośrodkiem drukarskim. Swój rozwój zawdzięczało otwartości właścicieli miasta, którzy osiedlili tutaj Braci czeskich, Luteranów i Żydów, oraz dbali o rozwój rzemiosła i handlu pobudzany odpowiednią polityką podatkową. Wielokrotnie niszczone przez pożary i najazdy obcych wojsk było odbudowywane, zyskując nowoczesne oblicze z licznymi cennymi budowlami w obrębie nowożytnych fortyfikacji. W czasach zaborów miało stać się zapleczem rolniczym dla Państwa Pruskiego. Nadal jednak stanowiło największy obok Poznania ośrodek wydawniczy polskich publikacji.

wg rysunku F.B. Wernera; kon. XIX w.; Leszno;  papier, litografia; wys. 28,8, szer. 20,6 cm; Muzeum Okręgowe w Lesznie; ML74
wg rysunku F.B. Wernera; kon. XIX w.; Leszno; papier, litografia; wys. 28,8, szer. 20,6 cm; Muzeum Okręgowe w Lesznie; ML74