Nancy

Plac Stanisława
Plac Stanisława (fot. Nicolas Cornet)

Obecny kształt stolicy Lotaryngii to kwintesencja wizjonersko-mecenasowskiej działalności zdetronizowanego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Uczynił on z niej modelowe miasto Oświecenia, które stało się promieniującym na całą Europę ośrodkiem myśli i kultury. Głoszone idee znalazły wyraz we wspaniałej zabudowie, która do dzisiaj służy zaspokojeniu wielorakich potrzeb lokalnej społeczności. Co ważne, wykonanej przez najlepszych miejscowych twórców i zjednoczonej z zabytkową tkanką miasta. W ten sposób Nancy stało się nie tylko symbolem nowoczesnej urbanistyki, ale i lokalnej tożsamości, którą Leszczyński, chociaż przysłany tutaj w celu inkorporacji Lotaryngii do Francji, w pełni uszanował i rozsławił na świecie.

Nie przypadkowo zatem w samym sercu tej wspaniałej kompozycji, na wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Placu Stanisława znajduje się imponujący pomnik Leszczyńskiego z dedykacją: „Stanisławowi Dobroczynnemu – wdzięczni Lotaryńczycy”. Zajął on miejsce pomnika Ludwika XV, który nie spodziewał się zapewne, że z czasem ustąpi wizerunkowi swego teścia.

Zdjęcia