Tschifflick

Tschifflick
fot. TeKaBe

Letnia, podmiejska rezydencja Stanisława Leszczyńskiego w Księstwie Dwóch Mostów (Zweibrücken). Do jej budowy przystąpił według swojego pomysłu i planów szwedzkiego architekta Jonasa Eriksona Sundahla w latach 1715–1716. Jej turecka nazwa oznaczająca posiadłość ziemską była niewątpliwie inspirowana jego wcześniejszym dwuletnim pobytem w Turcji. Stamtąd też pochodziły orientalne elementy wielu niewielkich budynków składających się na jej unikalną formę. Razem z tarasami ziemnymi, basenami, kaskadami, szpalerami, treliażami i parterami doskonale wpisanych w niewielką, urokliwą kotlinę. Jako pierwsza niezwykła kreacja ogrodowo-architektoniczna Leszczyńskiego, obrazowała jego zdolność do asymilacji i łączenia elementów z różnych kultur i tradycji, tu także szwedzkich i polskich. Razem z jego późniejszymi dziełami w Lotaryngii stały się one wzorem dla licznych realizacji na dworach europejskich w XVIII wieku.

Park Sziflik, rysunek projektu z około 1730 roku, Bibliothèque Municipale, Nancy.
Park Sziflik, rysunek projektu z około 1730 roku, Bibliothèque Municipale, Nancy.

O dawnym wyglądzie Sziflika świadczą zachowane do dzisiaj tarasy, wieże i kaskady, które w zestawieniu z dawnymi rycinami dają wyobrażenie o jego pierwotnym wyglądzie. Obecnie część jego dawnego terenu zajmuje hotel z restauracją. Znajdujący się w nim duży stylizowany fresk przywołuje czasy Leszczyńskiego, tak jak i znajdujący się w pobliżu poświęcony mu nowoczesny pomnik.

por. też: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tschifflik

Zdjęcia