Nic nie jest dane raz na zawsze

Muzeum w Zweibrücken. Fot. K.Małecka, 2022.
Muzeum w Zweibrücken. Fot. K.Małecka, 2022.

Współpraca, promocja, edukacja, czyli wokół nowych badań, wystaw, wydawnictw, filmów, prelekcji, wykładów.

Mając świadomość, że nic w naszym życiu i otaczającym nas świecie nie jest dane raz na zawsze chcemy poprzez propagowanie pokojowych, polityczno-dyplomatycznych oraz kulturalnych dokonań „wielkoPolskich ” emigrantów, przypominać o najlepszych wzorcach i wciąż żywych wypracowanych przez nich ideach.

Świat i jego obywatele. Co wyznaczają granice?

Słowo „granica” obrosło w wiele znaczeń, nie zawsze pozytywnych. O czym tak naprawdę mówią nam granice państw? Czy są czymś stałym, czy podlegają zmianom? A jeśli tak, kto o tym decyduje? Podczas zajęć przyjrzymy się historycznym granicom naszego kraju. Jaki wpływ na życie zwykłych ludzi miały zmieniające się granice? Młodsi uczestnicy, odgrywając pewne sytuacje i role, zastanowią się jak to jest, kiedy przekracza się granice, także te kulturowe. Starsi, odwołując się również do wyzwań naszych czasów, w twórczy sposób zastanowią się nad trudnymi zagadnieniami migracji i granic.

Pobierz: Konspekt zajęć (PDF)

"Nie zmarnujcie niepodległości". O życiu i osiągnięciach Edwarda Bernarda Raczyńskiego.

Edward B.Raczyński i Lech Wałęsa, Londyn 1989
Edward B.Raczyński i Lech Wałęsa, Londyn 1989, nr inw. MNP FR V.EB.1980-1989-21.

Opowieść o niezwykłym życiorysie Edwarda Bernarda Raczyńskiego jest jednocześnie relacją o obfitującym w trudne wydarzenia i wybory XX wieku. Podczas zajęć, na podstawie przygotowanych kart ze zdjęciami i cytatami, stworzymy swego rodzaju pokaz nt. życia Ambasadora i Prezydenta, ale także kochającego syna, brata, męża i ojca. Omawiane wydarzenia przybiorą konkretne kształty fotograficznych wspomnień. Będzie to punkt wyjścia do wspólnych rozważań o wzajemnych relacjach człowieka z historią oraz dyskusji nt. trudnych pojęć: patriotyzmu, społecznej odpowiedzialności, bohaterstwa, emigracji. Na koniec powrócimy do ważnych słów Prezydenta, zastanawiając się, co mogły znaczyć kiedyś i czy są nadal aktualne. Czy wolność, demokrację i niepodległość można zdobyć raz na zawsze?

Pobierz: Konspekt zajęć (PDF)